Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - Đoàn Thị Thu Hà

Bài giảng Mạng máy tính chương 2b trình bày đến người học những nội dung kiến thức sau: File Transfer Protocol, Electronic Mail Protocols, Domain Name System,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.