Bài giảng môn học Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

Bài giảng "Chương 5: Quản lý tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiểu tiến trình, lệnh ps, trạng thái của tiến trình, lệnh kill, độ ưu tiên của các tiến trình, lệnh top, quản lý tác vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.