Bài giảng môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bài giảng môn "Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Chương 6: Các thành phần của hệ điều hành" cung cấp các kiến thức: Quản lý hệ thống file, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.