Bài giảng môn Thương mại điện tử: Bài 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng môn "Thương mại điện tử - Bài 3: Các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tử" trình bày các nội dung: Yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.