Bài giảng môn Thương mại điện tử: Bài 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng môn "Thương mại điện tử - Bài 6: Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử" trình bày các nội dung: Bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ; kỹ thuật WaterMarking và 1 số công ty cung cấp giải pháp; thiết lập bảo vệ trong trình duyệt Web, chứng thực số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.