Bài giảng môn Thương mại điện tử - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng môn Thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản về môn học Thương mại điện tử, các yêu cầu về môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá sinh viên, đề tài báo cáo, ... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tham khảo trước môn học.