Bài giảng môn Tin học đại cương: Phần 1 - Kiến thức cơ bản

Bài giảng môn Tin học đại cương: Phần 1 - Kiến thức cơ bản cung cấp cho các bạn những kiến thức về thông tin và xử lý thông tin; máy tính (phần cứng – phần mềm); hệ điều hành; một số trình tiện ích. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.