Bài giảng mônThương mại điện tử: Bài 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng môn "Thương mại điện tử - Bài 1: Giới Thiệu E-Commerce" trình bày các nội dung: Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử; thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử, sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi giá trị trong thương mại điện tử, các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.