Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - TS Nguyễn Quang Anh

Chương 5 Phong cách lãnh đạo trình bày về khái quát phong cách lãnh đạo, phân loại và khái niệm các phong cách lãnh đạo. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.