Bài giảng ngôn ngữ lập trình Java

Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh đang được sử dụng rất rộng rãi hiện nay trên toàn
thế giới. Trên thực tế, Java được biết đến không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mà là một
platform – một môi trường và công nghệ phát triển – riêng biệt.