Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 1 - Phạm Quang Dũng

Bài giảng chương 1 trình bày các nội dung chính như: Hệ điều hành (Operating System) làm việc gì? Tổ chức của hệ thống máy tính, cấu trúc của hệ điều hành, hoạt động của hệ điều hành, sự quản lý tiến trình, sự quản lý bộ nhớ chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.