Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 12 - Phạm Quang Dũng

Mục tiêu của bài giảng chương 12 - Hệ thống vào ra là: Khám phá cấu trúc I/O subsystem của hệ điều hành, „thảo luận các nguyên lý của phần cứng vào-ra và sự phức tạp của nó, cung cấp chi tiết về các khía cạnh hiệu năng của phần cứng và phần mềm vào-ra. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.