Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Quang Dũng

Chương 2 giới thiệu về cấu trúc hệ điều hành. Mục tiêu của chương này là mô tả các dịch vụ mà một hệ điều hành cung cấp cho các user, tiến trình và các hệ thống khác; thảo luận các cách xây dựng hệ điều hành khác nhau; giải thích các HĐH được cài đặt và khởi động như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.