Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 8 - Phạm Quang Dũng

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 8 giới thiệu về bộ nhớ chính của hệ điều hành. Nội dung chính của chương này cung cấp mô tả chi tiết các cách tổ chức phần cứng bộ nhớ; thảo luận các kỹ thuật quản lý bộ nhớ khác nhau, bao gồm phân trang và phân đoạn; cung cấp mô tả chi tiết về Intel Pentium, bộ xử lý hỗ trợ cả phân đoạn đơn thuần và phân đoạn kết hợp với phân trang. Mời các bạn cùng tham khảo.