Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 9 - Phạm Quang Dũng

Chương 9 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành giới thiệu về bộ nhớ ảo trong hệ điều hành. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Phân trang theo yêu cầu - Demand paging, thay trang - Page replacement, phân phối các frames - Allocation of frames, thrashing, phân đoạn theo yêu cầu - Demand segmentation. Mời các bạn tham khảo.