Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.