Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: File system (Hard Link - Soft Link) - Nguyễn Xuân Vinh

Chương này sẽ giới thiệu về hệ thống file trong hệ điều hành. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được các thành phần của file, về hardlinked và soft link (symbolic link, symlink),... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.