Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống mạng - GV Lê Xuân Thành

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống mạng do GV Lê Xuân Thành biên soạn trình bày về: Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, khảo sát hệ thống hiện tại, thiết kế tổng thể, khảo sát và thiết kế chi tiết, lập dự toán và báo giá trong việc phân tích và thiết kế hệ thống mạng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.