Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - TS Thái Bảo Vân

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin của thạc sĩ Thái Bảo Vân trình bày việc xây dựng một ứng dụng quản lý .