Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 4 nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về các vấn đề của giải thuật hình học như dữ liệu nhiều chiều, cây tìm kiếm phạm vi, tìm kiếm 1 chiều trong phạm vi, hiệu quả của giải thuật,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.