Bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Trần Hoàng Nga

Nội dung trong chương 3 của bài giảng Pháp luật về thương mại điện tử trình bày về chữ ký điện tử, chữ ký số và chứng cứ trong giao dịch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài học.