Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Ân

Chương 1 - Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Bối cảnh, các khái niệm, chu trình phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.