Bài giảng Photoshop: Bài 2 - Sử dụng phần mềm Adobe Bridge & các thao tác làm việc cơ bản

Bài giảng Photoshop: Bài 2 - Sử dụng phần mềm Adobe Bridge & các thao tác làm việc cơ bản được biên soạn nhằm giúp cho các bạn làm quen với Adobe Bridge (sử dụng thư mục, thiết lập thông tin hình ảnh, thao tác làm việc với Bridge); các thao tác làm việc với tập tin trong Photoshop; các định dạng hình ảnh.