Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 cung cấp những kiến thức về chức năng hoạch định như khái niệm, cách xây dựng mục tiêu và quy trình hoạch định. Tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.