Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - TS. Vũ Trọng Nghĩa

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 Nhà quản trị, bài giảng gồm các nội dung nghiên cứu về nhà quản trị trong kinh doanh, giúp phân biệt giữa lãnh đạo và quản trị...để bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về các hoạt động trong quản trị kinh doanh.