Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tuyển chọn và hồi hương , đào tạo và phát triển, thu nhập, quản trị chiến lược và các chiến lược quản trị nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.