Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 8: Chiến lược sản xuất quốc tế

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 8: Chiến lược sản xuất quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, những áp lực khi MNC thực hiện chiến lược sản xuất quốc tế, chiến lược sản xuất quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.