Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 4: Môi trường văn hóa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 4: Môi trường văn hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các yếu tố văn hóa, văn hóa và thái độ, văn hóa và quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.