Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, liên kết kinh tế quốc tế Nhà nước, một số liên kết kinh tế quốc tế quan trọng, liên kết kinh tế quốc tế tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.