Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chương 1 cung cấp các khái niệm, các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và phân loại mạng máy tính. Các nội dung giới thiệu mang tính tổng quan về mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập trong mạng cục bộ và các chuẩn vật lý về các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.