Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chương 2 giới thiệu đến người học các kiến thức liên quan đến TCP/IP và địa chỉ IP như: Họ giao thức TCP/IP, chức năng chính của - Giao thức liên mạng IP(v4), địa chỉ IP, cấu trúc gói dữ liệu IP, phân mảnh và hợp nhất các gói IP, định tuyến IP, một số giao thức điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.