Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chương 3 giới thiệu tổng quan về bộ định tuyến. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bộ định tuyến trên mạng và các bộ chuyển mạch lớp 3. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.