Bài giảng Quản trị mạng và các thiết bị mạng: Chương 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Việc truy cập từ xa là nhu cầu thiết yếu mở rộng phạm vi hoạt động mạng của các tổ chức, công ty. Nội dung truy cập từ xa giới thiệu trong chương này là truy cập qua mạng thoại PSTN. Đây là hình thức truy cập từ xa cho tốc độ truy cập thấp vừa phải nhưng lại có tính phổ biến rộng rãi và dễ thiết lập nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.