Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo

CHƯƠNG 1 Tổng quan về marketing và quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Tổng quan về marketing (marketing là gì?, mục tiêu hoạt động marketing, giai đoạn phát triển, nguyên tắc marketing, nội dung cơ bản của hoạt động marketing), quản trị marketing (khái niệm, sơ đồ quá trình quản trị marketing).