Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Chương 5 Hoạch định chương trình marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị. Để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.