Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C - PGS.Ts Nguyễn Văn Minh

Thương mại điện tử B2C là giao dịch thương mại (trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịch vụ) được một doanh nghiệp tiến hành với người tiêu dùng cuối cùng thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. Ba nội dung chính mà bài giảng đề cập tới đó là giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C, quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử, thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B. Ngoài ra trong bài còn có một số ví dụ nhằm giúp sinh viên dễ hiểu và nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn.