Bài giảng Sổ kế toán và hình thức kế toán - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Học xong bài Sổ kế toán và hình thức kế toán sinh viên có thêm kiến thức để giải thích và trình bày các quy định pháp lý về sổ kế toán và hình thức kế toán.