Bài giảng thiết kế logo - Nguyễn Hữu Phát

Mỗi hình tượng, biểu tượng đều có một nét riêng biệt và ý nghĩa khác nhau. Các họa sỹ thiết kế phải thận trọng trong việc lựa chọn hình tượng cho việc thiết kế logo.Dựa vào ngành nghề kinh doanh là yếu tố quan trọng nhất để hình thành một logo đạt chuẩn mực và yêu cầu của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo Bài giảng thiết kế logo.