Bài giảng Thực tập tranh luận tại Quốc hội - Nguyễn Chí Dũng, Lương Phan Cừ

Bài giảng Thực tập tranh luận tại Quốc hội bao gồm những nội dung về lý thuyết tranh luận; chuẩn bị tranh luận; các vấn đề và nội dung để thực tập tranh luận;... Đây là tài liệu hữu ích dành cho các đại biểu Quốc hội, mời các bạn tham khảo.