Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương

Sau khi học xong bài 10 E - Marketing của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về marketing trực tuyến và các lợi ích mang đến, các kỹ năng của 1 nhân viên marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến. Các phương pháp xác định thị trường mục tiêu.