Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Nguyễn Mạnh Cương

Nội dung Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 Giới thiệu về Internet trình bày khái niệm, cấu tạo và các thiết bị mạng Internet. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.