Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 trình bày các vấn đề về sự hình thành và phát triển của internet, khái niệm về thương mại điện tử, mô hình thương mại điện tử, quá trình phát triển, điều kiện phát triển thương mại điện tử, lợi ích và hạn chế của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.