Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

Chương 2 Marketing điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử, sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức sau: Tổng quan về marketing điện tử, chiến lược marketing điện tử, các bước tiến hành marketing điện tử trong doanh nghiệp.