Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - Trần Hoài Nam

Chương 2 Các mô hình kinh doanh điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về mô hình kinh doanh, các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh, các mô hình kinh doanh cơ bản.