Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 2 Mô hình kinh doanh thương mại điện tử thuộc bài giảng thương mại điện tử, các nội dung trình bày trong chương này gồm: Các mô hình kinh doanh, các lưu ý để triển khai thành công mô hình kinh doanh.