Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 (bổ sung) - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 (bổ sung) do Nguyễn Đức Cương thực hiện trình bày về mô hình kinh doanh; các yếu tố của mô hình kinh doanh; các mô hình kinh doanh cơ bản. Bài giảng hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực thương mại điện tử.