Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - GV.Nguyễn Thị Hồng Vân

Chương 3 Giao dịch điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử, sẽ giới thiệu đến người học nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, luật điều chỉnh thương mại điện tử.