Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 3 Căn bản về công nghệ thuộc bài giảng thương mại điện tử, nội dung kiến thức trình bày trong chương này gồm: Các loại mạng, Internet hoạt động như thế nào?. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.