Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - TS. Nguyễn Đức Trí

Chương 4 Thương mại điện tử trên võng mạng toàn cầu WWW, nội dung trình bày trong chương này gồm: Năm (5)P cũ và mới, chiến lược thiết lập website dựa trên 5 P cũ, chiến lược thiết lập website dựa trên 5 P mới, thiết lập một website thương mại, xây dựng cộng đồng thương mại điện tử.