Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - An ninh trong E-C của Nguyễn Đức Cương cung cấp cho các bạn những kiến thức về các cấp độ thương mại điện tử; bảo mật, an toàn thông tin; công nghệ web hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.